YUVARLAK MASALAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Başkan: Mehmet Bülent SAĞEL
Eş Başkan: Nail Fatih ARACI

Görevleri:

 • İletişim stratejileri ve politikaları oluşturmak
 • Strateji çalışmaları yapmak
 • Politikalar oluşturmak
 • Acil aksiyon planları yapmak ve olağan üstü durumlarda ki eylem planlarını belirlemek
 • Dergi, E-Dergi , WEB sitesi, Sosyal Medya Hesapları Yönetimi, Dijital duyurular vb. iletişim imkanlarını geliştirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak
 • Dijital dünyada ve sosyal dünyada iletişim imkanlarını geliştirmek ve çalışmalar yapmak

Çalışma Grupları
> ESİAD Yaşam Dergisi Yayın Kurulu

Başkan: Yakup BENLİ
Eş Başkan: Devrim ÇUKUR-Mutlu Can GÜNEL

Görevleri:

 • İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki yabancı sermayeli kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, üyelik geliştirme ve üye ilişkileri yuvarlak masasına önerilerde bulunmak
 • Bölgedeki yabancı sermaye yatırımlarının sorunlarına duyarlı olmak
 • Bölgeye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılması amacıyla çalışmalar yapmak
  Üyelerimizin dışa açılma sorunlarıyla ilgilenmek
 • Derneğin ve üyelerinin yurtdışı ilişkilerini geliştirmek için öneriler hazırlamak, geliştirmek

Başkan: Sibel ZORLU
Eş Başkan: Gökmen ULUSOY

Görevleri:

 • ESİAD’a dernek profiline uygun yeni üye kazandırmak amacıyla çalışmalar düzenlemek, çeşitli kaynaklardan tavsiye yoluyla iletilen üye adaylarını incelemek, gerekirse ziyaret etmek, adayların dernek profiline uygunluğuna ilişkin görüş bildirmek.
 • Ayrılan üyelerin üyelikten ayrılma nedenlerini araştırmak, onları yeniden kazanmak için girişimde bulunmak. Üye ziyaretleri yoluyla iletişimi canlı tutmak.
 • Yeni üyelerin derneğe adaptasyonu amacıyla çeşitli yöntem ve etkinlikler düzenlemek.

Başkan: Mehmet Barış HİTAY
Eş Başkan: Selçuk KARCIOĞLU

Görevleri:

 • Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerin birbirleriyle olan iletişimini güçlendirmek amaçlı etkinlik ve gezi programları düzenlemek.
 • Üyelerin derneğe aidiyet duygusunu geliştirici yönde çalışmalar yapmak, etkinliklere katılma potansiyeli olup da katılamayan üyelerin derneğe olan aidiyet duygularının artırılmasına yönelik ziyaretler ve uygulamalar geliştirmek.
 • Yeni üyelerin derneğe adaptasyonu amacıyla çeşitli yöntem ve etkinlikler düzenlemek.
 • ESİAD Kültürünün yaşatılması yönünde etkinlikler önermek
 • Sanatsal aktivitelere öncülük edebilecek faaliyetler önermek

Başkan: Feyyaz ÜNAL
Eş Başkan: Ali Emrah KARAMUSTAFAOĞLU

Görevleri:

 • Yerel yönetimlerle ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek
 • Yerel yönetimler ve icraatlarını değerlendirip görüş oluşturmak
 • Geleceğe dönük kentleşme politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak
 • İzmir’in “bilgi” (knowledge) ve “iletişim” teknolojilerinde önemli üretim ve hizmet merkezlerinden biri olabilmesi, eko sisteminin ve kent yapılanmasının bu hedefle uyumlu hale getirilebilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçları rapor haline getirmek
 • Ankara Gündemini takip etmek, gerekli konularda bilgilendirmede bulunmak
 • Siyasi partilerle ilişkilerin koordinasyonunu sağlamak
 • ESİAD’ın parlamento ilişkilerini yönlendirici önerilerde bulunmak
 • ESİAD’ın kamu kurumları ve bürokrasi ile diyaloğunu geliştirmek

Başkan: Muhittin BİLGET
Eş Başkan: Yakup BENLİ – Halil NADAS

Görevleri:

 • Dünya, ülke ve bölge ekonomisindeki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek
 • Ekonomik konularda görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Bilgi ve değerlendirmelerini üyelerle paylaşmak
 • Ekonomi ve maliye politikaları konusunda çalışmalar yapmak

Çalışma Grupları
> Ekonomi Gözlem Grubu

Başkan: Av. Devrim ÇUKUR
Eş Başkan: Av. Ali TOPÇU

Görevleri:

 • Hukuk, yargı ve yasal politikalar konusunda görüşler sunmak
 • Kamuoyunu ilgilendiren olaylar hakkında hukuki görüş için aktivitelerde bulunmak
 • İş dünyasını ilgilendiren yeni kanun ve tüzükler hakkında bilgilendirmede bulunmak
 • İş dünyasını ilgilendirebilecek yeni kanun ve tüzükler için ESİAD görüşleri doğrultusunda çalışmalar yapmak

Başkan: Perihan İNCİ
Eş Başkan: Levent SARIGÖZOĞLU

Görevleri:

 • Bölge ve Türkiye sanayisinin yönü ile ilgili yeni fikirlerin önerilmesi
 • Sanayici üyelerimizi ilgilendiren güncel konular ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve öneriler sunmak
 • Sanayicilerin karşılaştığı sorunların çözümü için fikirler geliştirmek ve diğer STKlar ile (İZTO ve EBSO vb.) işbirliği ortamı oluşturmak
 • ESİAD’ın teşvikler vb. konularda politika üretmesine katkı koymak, öneriler sunmak

Çalışma Grupları
> Yüksek Teknoloji Çalışma Grubu
> Meslek Fabrikası Çalışma Grubu
> Girişimcilik, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu

 • Yeni nesil girişimcilik, bilişim, teknoloji ve dijital dönüşüm konularında çalışma yapmak.

Başkan: Süleyman HANÇERLİ
Eş Başkan: Gökhan SERDAR

Görevleri:

 • Birleşmiş Milletler 17 Kalkınma Hedefi çerçevesinde çalışmak
 • Global Compact Türkiye Network’ü ile uyumlu çalışmalar yapmak
 • Global Compact imzacısı olabilecek şirketleri teşvik etmek
 • ESİAD SÜR toplantılarının içeriğini çalışmak
 • Sürdürülebilirlik başlıkları hakkında gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılmak üzere öneriler sunmak

Çalışma Grupları

> Toplumsal ve İş Dünyasında Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlik ve sosyal politikalar konularında çalışma yapmak

Başkan: Cenk KARACE
Eş Başkan: Naile GÖÇEN ÇUKUROVA

Görevleri:

 • Turizmin geliştirilmesi konusunda turizm paydaşlarıyla koordinasyon içinde olmak
 • Turizm sektörüne yönelik toplantılar yapmak ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak
 • Turizm sektörü ile ilgili gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılmak üzere öneriler sunmak

Çalışma Grupları
> Sağlık ve Sağlık Turizmi Çalışma Grubu

Başkan: Cavit Murat AKKANLAR
Eş Başkan: Murat GÜNER

Görevleri:

 • Gıda, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda paydaşlarıyla koordinasyon içinde olmak
 • Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik toplantılar yapmak ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak
 • Gıda, tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılmak üzere öneriler sunmak
 • Gıda, tarım ve hayvancılık teknolojileri konusunda Sanayi, Kalkınma ve Yatırım ortamı yuvarlak masasıyla işbirliği yapmak.