ESİAD HAKKINDA

Ege Bölgesi’nin öncü sivil toplum kuruluşu ESİAD

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), ülkemiz iş dünyasını, kökleri Ege’ye uzanan evrensel demokratik, çağdaş yaşam değerleri rehberliğinde, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda küresel düzeyde başarılı bir geleceğe taşıyan öncü sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla 16 Mart 1992’de kurulmuştur.

250’nin üzerinde üyesinin temsil ettiği 1000’in üzerinde firma ile ESİAD, kayıtlı istihdam, katma değer ve dış ticaret açısından Ege endüstri ve iş yaşamının lokomotifliğini yapmaktadır.

ESİAD, üretime ve uluslararası ticarete dayalı bir kalkınmanın önemini vurgulayarak, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir gelişme için ülkemizin ve Ege Bölgesi’nin ekonomik, sosyal sorunları ile gelişme potansiyeline ilişkin görüş ve önerilerini medya, yayın, toplantı vb. yollarla kamuoyuna duyurmaktadır.

Bu anlayışla ESİAD, sanayileşme, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir gelişme konularından iş dünyasına ve topluma farkındalık yaratarak katkı sağlayacak toplantılar düzenlemiş ve projeler yürütmüştür.

32 yıldır iş dünyasında sivil toplum anlayışının gelişmesi için öncülük yapmakta, bölgesel kalkınma yanında, özellikle toplumumuzun AB’ye üyelik sürecinde bilgilenmesi ve bilinçli bir katılım performansı göstermesi yönünde ciddi katkılarda bulunmaya çalışmaktadır. 20 yılı aşkın süredir ESİAD’ın ev sahipliği yaptığı İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi bu çerçevede çok sayıda faaliyete ve projeye imza atarak Avrupa Birliği konusunda önemli bir referans noktası olma başarısını göstermiştir.

“32 yıldır iş dünyasında sivil toplum anlayışının gelişmesi için öncülük yapmakta, bölgesel kalkınma yanında, özellikle toplumumuzun AB’ye üyelik sürecinde bilgilenmesi ve bilinçli bir katılım performansı göstermesi yönünde ciddi katkılarda bulunmaya çalışmaktadır.”

VİZYON

“İş dünyasını ve ekonomiyi, kökleri Ege’ye uzanan evrensel demokratik, çağdaş yaşam değerleri rehberliğinde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel düzeyde başarılı bir geleceğe taşıyan öncü sivil toplum kuruluşu olmak.”

MİSYON

“Üyelerine, ekonomiye, sosyal yaşama değer katan çalışmaları ve güçlü kurumsal yapısıyla, katılımcı demokrasinin ve özel girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunmak, iş dünyasının görüşlerini temsil etmek, baskı grubu işlevini başarıyla yerine getirmek.”

RAKAMLARLA ESİAD

1000

'İN ÜZERİNDE FİRMA

ESİAD’ın 250’nin üzerinde üyesinin temsil ettiği firma sayısı

20

MİLYAR DOLAR

ESİAD’ın yaklaşık iş hacmi

200

BİN

ESİAD’ın yarattığı istihdam

Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde, ağırlıklı olarak çimento, yapı malzemeleri, inşaat, gıda, otomotiv, elektronik, demir-çelik, tekstil, kimya, lojistik, limancılık ve boya alanlarında faaliyet gösteren üyelerimizin 28’i İstanbul Sanayi Odası “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi”nde, 35’i ise Ege Bölgesi Sanayi Odası “100 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi”nde yer almaktadır.

ÜST KURULUŞLARIMIZ

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED)

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

UN Global Compact Türkiye