CLIMATHON İZMİR

Climathon İzmir’18 Sorun Alanları:

Atık yönetimini nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Döngüsel ekonomi modelini şehir ve özel sektör sistemlerinde nasıl uygulayabiliriz?

Sürdürülebilir tedarik zincirini nasıl sağlayabilir, idari yönetimde karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz?

 

Climathon İzmir’19 Sorun Alanları:

Doğal afetler, orman yangınları

Su başta olmak üzere doğal kaynakların verimli kullanımı

Çevre dostu akıllı şehir çözümlerinin uygulanması

Climathon-İzmir programı Ege Sanayici İşinsanları Derneği (ESİAD), Originn, IDEMA (Uluslararası Kalkınma Yönetimi) işbirliği ile küresel çapta 46 ülke ve 100 aşkın şehirle eş zamanlı olarak düzenleniyor. Climathonİzmir’e 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek vermeye başladı.
Üniversite öğrencileri, girişimciler ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini de amaçlayan etkinlikte katılımcılar, 24 saat boyunca inovatif çözümler üretmeye yönelik çalışıyor.
Program sonunda 10 ekip 24 saat çalışarak iklim değişikliğinin yerel dinamiklerle kesişen bir biçimde belirlenmiş bir soruna inovatif, ölçeklenebilir ve uygulanabilir nitelikte çözüm önerileri sunuyor.

CLIMATHON İZMİR’19

KAZANAN PROJELER

BİRİNCİ

Griffin Ekibi – Orman Yangını Tahmin Etme Sistemi Projesi

İKİNCİ

Greta Ekibi – Bireysel Atık Projesi

Hizmet Takası

ÜÇÜNCÜ

Grup Milat – Deprem Toplanma Alanları İletişim ve Koordinasyon Aplikasyonu Projesi