MENTÖRÜM ESİAD

Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC) ile işbirliği içerisinde “Mentörüm ESİAD” programı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden (İYTE) 20 öğrenci ile başlatıldı.

Program ile ESİAD üyelerinin rol model olarak 4. Sınıf ve yüksek lisans seviyesinde üniversite öğrencilerinin kariyerlerinin gelişimine destek vermeleri amaçlanıyor.

AMAÇ
“Mentörüm ESİAD” programı, üyelerin temsilcileri ile (mentörler) 4. Sınıf ve yüksek lisans seviyesinde üniversite öğrencileri (mentiler) arasında gerçekleştirilecektir.

“Mentörüm ESİAD”, mentilerin iş yaşamına dair farkındalıklarını artırmak amacıyla destek ve kılavuzluk sağlamayı ve iş ortamı hakkında daha derin bilgi sahibi olmalarını ve amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, öğrencilerin şirket ve/veya fabrikalar hakkında saha ziyareti de dâhil olmak üzere kendi kariyer gelişimlerini daha iyi planlamalarını desteklemek ve mentörlerin de öğreterek öğrenecekleri bir programın oluşturulması hedeflenmektedir.

PROJE PAYDAŞLARI

Proje Yöneticisi
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD)

Proje Ortağı
Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği / European Mentoring and Coaching (EMCC)

Üniversiteler
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

İLGİLİ BASIN BÜLTENLERİ