AB BİLGİ MERKEZİ (ABBM) HAKKINDA

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından, 1995 yılında, ev sahibi kuruluşlar ile ortaklık halinde Türkiye’nin değişik bölgelerindeki bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla AB Bilgi Merkezleri Ağı oluşturulma çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda ilk AB Bilgi Merkezlerinden biri olan İzmir AB Bilgi Merkezi, 1996 yılında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve ESİAD işbirliğinde İzmir’de kurularak faaliyetlerine başlamıştır. 20 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği konusundaki başarılı çalışmalar ile Bilgi Merkezi sadece İzmir’de değil Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’de de pek çok Avrupa Birliği projesini yürütmekte ve koordine etmektedir.

Halihazırda Türkiye genelinde 20 ilde Bilgi Merkezleri çalışmalarına devam etmektedir.

AB Bilgi Merkezlerinin Bulunduğu İller

İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van.

AB Bilgi Merkezlerinin Görevleri

– AB ile ilgili olarak kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından, Sivil Toplum Örgütlerinden, eğitim kurumlarından, üniversitelerden, medyadan halkın çeşitli kesimlerinden gelen soruları yanıtlamak,

– Çeşitli AB veri tabanlarına erişimi sağlamak,

– AB bilgi kaynakları arasındaki ağın ve iletişimin genişletilmesine katkı yapmak,

– Nasıl ve nereden bilgi edinileceği konusunda tavsiyelerde bulunarak bir başvuru noktası olarak hizmet etmek,

– Uzman konuşmacıların katılımıyla, AB-Türkiye ilişkileri ve AB politikaları üzerine seminerler düzenlemek,

– AB yayınlarını halkın ilgili kesimlerine dağıtmak

– Kültürel etkinlikler düzenlemek

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), dünya GSMH’nın % 30′unu ürettiği tahmin edilen 27 bağımsız ulus devlet ve 500 milyon vatandaşın oluşturduğu bir ailedir. Bu ailenin amacı, Avrupadaki ekonomik ve politik konularda üye ülke vatandaşlarının yararlarına işbirliğini yaygınlaştırmak olarak söylenebilir.

AB, 6 kurucu ülke (Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg) tarafından kurulmuş olup en son genişlemelerle 27 ülkenin üyesi olduğu bir grup haline gelmiştir. Ayrıca, ülkemizin de içinde yer aldığı 3 ülke AB’ye adaydır.

Avrupa Birliği hakkında detaylı bilgi alınabilecek siteler:

Avrupa Birliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu