Küresel Sınamalar Işığında Enerji Arzı ve Güvenliği