HABER & ETKİNLİK

  • İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi
    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin “Yürüyüşe Davet” başlıklı oturumunda Yüksek İstişare Konseyi Başkanımız Sıtkı Şükürer ve Ekonomi Gözlem Grubu Başkanımız Muhittin Bilget birer konuşma yaptılar. Ayrıca Bıçakçı Han’da Sn. Şükrü Ünlütürk’ün Başkanlığında gerçekleştirilen Sanayici, Tüccar ve Esnaf Grubu toplantısına ESİAD olarak katılım sağlandı.
  • ESİAD Yeşil Mutabakat İyi Uygulamalar Serisi: Sürdürülebilirlik Bağlamında Teknoloji ve İnovasyon
    Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masamızın katkılarıyla “ESİAD Yeşil Mutabakat İyi Uygulamalar Serisi: Sürdürülebilirlik Bağlamında Teknoloji ve İnovasyon” başlıklı toplantımızı online olarak gerçekleştirdik.
  • “Bütünleşik Afet Yönetiminde Sanayi Tesislerinde Hazırlık Çalışmaları”
    Derneğimiz Sanayi, Kalkınma ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası toplantısında AKUT'tan Çağlar Öğünç, Doç. Dr. Sıtkı Egeli ve Adem Ceran’ın katılımıyla “Bütünleşik Afet Yönetiminde Sanayi Tesislerinde Hazırlık Çalışmaları” konusunu ele aldık.
DİĞER HABERLER

Ege Bölgesi’nin öncü sivil toplum kuruluşu ESİAD

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), ülkemiz iş dünyasını, kökleri Ege’ye uzanan evrensel demokratik, çağdaş yaşam değerleri rehberliğinde, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda küresel düzeyde başarılı bir geleceğe taşıyan öncü sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla 16 Mart 1992’de kurulmuştur.